Garantie

Op de aankopen als consument is de wettelijke garantie van 2 jaar geldig.

Op de aankopen als rechtspersoon of door natuurlijke personen in het kader van hun beroep is de garantiewet niet van toepassing.

Informeer MobiRack BVBA over een defect aan de aangekochte goederen zodra het zich voordoet. Doe dit schriftelijk: per aangetekend schrijven.

De aansprakelijkheid van MobiRack BVBA is beperkt tot terugname, vervanging of reparatie van geleverde goederen. MobiRack BVBA is in geen enkel geval gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding.